Rubriky
Nezařazené

Základní principy senzitivního jazyka a komunikace

Používaná LGBT+1 terminologie by měla být inkluzivní a zároveň jednotná. Níže uvádíme termíny, kterým je lepší se vyhýbat ať už kvůli tomu, že jsou zastaralé, málo inkluzivní, nebo jinak nevhodné:

 • Označení osob dle sexuální orientace v mužském tvaru (bisexuál, pansexuál, asexuál → bisexuální osoba, pansexuální osoba, asexuální osoba);
 • Homosexuál, homosexuálové, homosexuální orientace – dnes už překonaný termín, je lepší se mu vyhnout, pokud to jde (např. gayové a lesby, lidé neheterosexuální orientace atd.);
 • Homosexuální páry → stejnopohlavní nebo stejnogenderové páry, vztahy osob stejného pohlaví/genderu;
 • Manželství homosexuálů, manželství gayů a leseb → manželství pro všechny (neexistuje rozdíl mezi manželstvím heterosexuálních lidí a gayů a leseb, a nemělo by se poukazovat na to, že jde o dvě různé věci);
 • Páry opačného pohlaví → páry různého/jiného genderu;
 • Transsexuál, transsexuálka, FtM, MtF – v dnešní době překonané termíny, navíc jde o genderovou identitu, ne o sexuální orientaci → trans muž nebo trans maskulinní osoba, trans žena nebo trans femininní osoba, trans člověk, transgender člověk (trans, transgender je adjektivum); trans lidi vždy oslovujeme/píšeme o nich v souladu s tím, jak se identifikují, ne na základě připsaného pohlaví;
 • Přeměna, proměna, změna pohlaví → tranzice nebo lépe gender potvrzující proces (nejsme v pohádce a trans lidé se nepřeměňují nebo neproměňují v něco jiného);
 • Biologické pohlaví → pohlaví připsané po narození nebo zkráceně připsané pohlaví;
 • Intersexuál, hermafrodit → intersex osoba; nepoužívat intersexualita – nejde o sexualitu, ale o variaci pohlaví;
 • LGBT+ práva → rovná práva pro všechny, rovná práva pro LGBT+ osoby;
 • V souvislosti s coming outem není vhodné používat např. „vyoutovat se, vyoutovaný*á“2 (odkazuje ke sportovním utkáním, kde out představuje selhání), nebo „přiznat se“ (evokuje sdělení něčeho nepříjemného, za co se člověk stydí) → projít coming outem, oznámit, sdělit;
 • Menšina – souvisí s menšinovým statusem, může vést k pocitům méněcennosti; sexuální menšiny – tady se navíc LGBT+ tematika redukuje jen na sexualitu → lépe skupina, LGBT+ lidé atd.;
 • LGBT+ komunita – komunita je definovaná vzájemnými vztahy a všichni LGBT+ lidé neznají všechny ostatní LGBT+ lidí a bez vztahu komunita není, existence LGBT+ komunity je tedy iluzorní, taky se nepoužívá heterosexuální nebo cis komunita → LGBT+ lidé nebo lidé (v rámci) genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti.

V textech, které mají být genderově senzitivní, by nemělo docházet ke zneviditelňování skupin osob, zde konkrétně žen, proto se vyhýbáme používání generického maskulina. Možné alternativy:

 • Zdvojování tvarů (klienti a klientky, studentky*studenti; mentoři*rky si vyměnili*y tisíce zpráv s klienty*kami poradny);
 • Střídání pořadí rodů (mentorky a mentoři / mentoři a mentorky);
 • Využití slovesných adjektiv (studující místo studenti, vyučující místo učitelé atd.);
 • Přechylování (Irena Smetáčková, psycholog → psycholožka Irena Smetáčková);
 • Adjektivum, skládání slov (porady zaměstnanců → pracovní porady);
 • Nahrazení názvů osob (pomocník → pomocná síla, teenager → dospívající);
 • Deiktická formulace (podpis zaměstnance → váš podpis);
 • Opis větou nebo konstrukcí (pro všechny uživatele poradny → pro všechny, kdo poradnu využívají);
 • Vynechání maskulina (platy zaměstnanců v organizaci → platy v organizaci);
 • Eliminace používání mužských koncovek (pokračovat nepřihlášený → pokračovat bez přihlášení).

1) Zkratka pro lesby, gaye, bisexuální, trans osoby a další příslušníky*ice genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti.
2) Hvězdička, na rozdíl od lomítka, které znamená „nebo“, zahrnuje celé spektrum genderové diverzity, proto preferujeme používání hvězdičky.

(Autor: Karel Pavlica)